MULLOS ”OSTAJAN OPAS”YLEISTÄ

Läänin Kuljetus tunnetaan luotettavana maa- ja kiviainesten toimittajana, joka toimittaa maa-ainesta kaikkiin tarpeisiin.

Käytössämme on noin 40 maa-ainesten ottoaluetta eri puolilla toiminta-aluettamme. Harjukiviainekset jalostamme itse ja kalliomurskeiden tuotannossa hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme osaamista.

Suurimmat maa-ainesmyynnin asiakkaamme ovat seudulliset Ely-keskukset, kunnat, rakennusliikkeet ja teollisuus.

Tuotteemme ovat CE-hyväksyttyjä – näin varmistamme, että myymämme tuotteet ovat laadukkaita. CE-merkintä tarkoittaa, että Läänin Kuljetuksen kiviainesten tuotannossa ja laadunvalvonnassa on noudatettu asianmukaisia tuotestandardeja ja kiviaines täyttää CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset ominaisuudet, esimerkiksi rakeisuuden ja lujuuden suhteen. CE-merkintä on takuu asiakkaillemme siitä, että he saavat aina tasalaatuista ja epäpuhtauksista vapaata kiviainesta.

Asiantuntevat myyjämme opastavat oikean lajikkeen valinnassa ja toimituksemme tapahtuvat nopeasti lähellä sinua sijaitsevilta maanottopaikoilta. Osakasautoilijamme pystyvät toimittamaan myös erittäin suuria määriä kiviaineksia.

MURSKE

Murske on kiviainesta, jossa on hienojakoinen aines seassa. Murske on helppo tiivistää, joten siitä saa kantavan kerroksen käytäville ja pihoille.

Soramurske on valmistettu murskaamalla luonnonsorasta ja vastaavasti kalliomurske kalliosta. Maaperästä riippuu, kumpaa ainesta myyjillä on.

Raekooltaan 0–18-millimetrinen murske käy pihateiden, polkujen, parkkialueiden ja sorateiden pintakerrokseksi.

Raekooltaan isompi murske (0–32-millimetrinen) sopii rakennusten ja teiden kantaviin kerroksiin. Murske soveltuu myös metsä- ja peltoteiden pintakerrokseksi.KALLIOMURSKE

Kalliomurskeet ovat kantavia ja hyvin tiivistyviä kiviaineksia. Niissä on materiaalia aina nolla-aineksesta karkeampaan kiveen. Murskeita käytetään pohjakerroksiin, rakennekerroksiin sekä myös pintamateriaaleiksi.

***

Kantavan kerroksen murskeet

Karkeimmat kalliomurskeet soveltuvat kantavaksi kerrokseksi runkotäyttöihin ja pohjarakenteisiin. Yleisimpiä käyttökohteita ovat katujen ja teiden pohjarakenteet.

Ominaisuudet: hyvä kantavuus ja hyvät tiivistymisominaisuudet.

***

Pintarakenteisiin kantavuutta keskikarkeilla murskeilla

Pohjakerroksen ja pintakerroksen väliin tarvitaan kantavuutta sekä muotoiltavaa materiaalia. 0–56 mm ja 0–31 mm kivimurskeet omaavat parhaimmat ominaisuudet, kun pintarakenteista halutaan kestäviä.

Ominaisuudet: hyvä kantavuus ja hyvät tiivistymisominaisuudet.

***

Murskeet tasoitukseen ja muotoiluun

Kun kantavat pohjakerrokset on tehty huolellisesti, kestävät tasoitus- ja muotoilukerrokset vuodenaikojen vaihtelua. Parhaiten hienoimmat, tasoitukseen ja pinnan muotoiluun tarkoitetut murskeet soveltuvat esimerkiksi asennushiekaksi ja putkilinjastojen alle tehtäviin kantaviin peteihin.

Ominaisuudet: hyvä kantavuus, tasoittuu ja muotoutuu hyvin.TARJOAMAMME KALLIOMURSKEET

KAM 0–4 KALLIOMURSKE

Käyttökohde: Asennustuhkaa saumauksiin ja laatoituksiin.

Pihojen pintamateriaali tai pihalaattojen alle tasausmateriaaliksi. Asennustuhka muodostaa kovan, sileän ja helppohoitoisen pinnan. Kivituhkaa käytetään myös pihakivien asennuksessa.

KAM 0–8 KALLIOMURSKE

Käyttökohde: Piha-alueet ja käytävät.

Pihateiden ja pihojen pintamateriaali tai pihalaattojen alle tasausmateriaaliksi. Myös asennuksissa voidaan käyttää tämän kokoista mursketta.

KaM 0–12 KALLIOMURSKE

Käyttökohde: Teiden ja pihojen pintamateriaali.

Käytetään myös erilaisissa tasauksissa, kuten grillikatosten tai pressutallien pohjat.

KAM 0–16 KALLIOMURSKE

Käyttökohde: Sorateiden kunnossapitoon.

Tyypillisin muskekoko 0-16 mm, joka sopii erinomaisesti mm. pihan ajo- ja kulkuväylien pohjalle lisäämään kantavuutta.

KAM 0–32 KALLIOMURSKE

Käyttökohde: Jakavan kerroksen päälle parantamaan rakenteen kantavuutta ja tasaamaan alustaa mahdollisille päällysteille.SEPELI


Sepeli on kivimurskaa, joka ei sisällä hienoainesta. Sen vuoksi vesi läpäisee sepelin helposti. Sepeliä on saatavilla eri raekokoja ja eri värejä.

Pienirakeinen sepeli, jonka raekoko on 3–6 millimetriä tai 2–8 millimetriä, on hyvä vaihtoehto kivituhkalle käytävien päällysteenä. Sepelissä ei ole hienoa ainesta, joten se ei tiivisty samalla tavalla kuin kivituhka, mutta ei myöskään irtonaisena jää kiinni kenkiin. Sopii myös koiratarhan pohjaksi.

Isorakeisemmat sepelilajit 8–16 mm ja 16–32 mm sopivat hyvin talojen seinänvierustoille. Isorakeinen sepeli pysyy paikoillaan kaltevissakin kohdissa, ja se läpäisee hyvin veden.

Muista! Sepelin raekoko tarkoittaa käytetyn seulan kokoa, ei kivien kokoa. Esimerkiksi 16–32 millimetrin sepelin joukossa voi olla paljon suurempiakin kiviä, jos jokin kiven mitoista on läpäissyt seula

Kalliomursketta käytetään rakennusten pohjalle kantaviin kerroksiin sekä muihin täyttöihin.

Kalliomurske on hyvin tiivistyvä ja kantava tuote. Karkeampia murskeita käytetään teiden ja katujen sekä muiden väylien rakennekerroksiin.

Hienommat murskeet sopivat paremmin teiden ja pihojen pintamateriaaleiksiSEPELI

Sepeli on karkea kiviaines, josta puuttuu nolla-aines, eli hienoin aines, kokonaan. Tästä syystä sepelit läpäisevät hyvin vettä ja antavat maan hengittää.

***

Karkeat sepelit pohjarakenteisiin

Kun pohjarakenne tarvitsee liikkumatilaa ja veden on tarkoitus virrata pohjarakenteiden läpi, ovat mahdollisimman suurirakeiset sepelit oikea valinta. Karkeimpia sepelilaatuja käytetään pääasiassa rakenteiden alla, salaojissa, seinänvierissä ja rakennusten alapohjatäytöissä.

Ominaisuudet: hyvä kantavuus, paljon huokoistilaa veden virtausta varten, katkaisee kapillaarikatkon.

***

Paksujen väli- ja pintarakenteiden sepelit

Silloin, kun rakennuskohteeseen tarvitaan paksuja kerroksia hyvin vettä läpäisevää kiviainesta, on keskisuuria kivirakeita sisältävät sepelit ominaisuuksiltaan parhaita. Pääasiallisia käyttökohteita ovat välipohjatäytöt ja sienänvieritäytöt.

Ominaisuudet: hyvä kapillaarikatko-ominaisuus, hyvä vedenläpäisevyys

***

Piharakentamiseen soveltuvat sepelit

Piharakentamiseen soveltuva karkea sepeli sopii hyvin käytettäväksi rakenteita vasten. Se omaa samat hyvät ominaisuudet kuin karkeammatkin sepelit, mutta pieni kivi ei riko herkempiä rakenteita. Yleisimpiä käyttökohteita ovat seinänvieriasennukset.

Ominaisuudet: hyvä kapillaarikatko-ominaisuus, hyvä vedenläpäisevyys, rakenne sopii herkkiä rakenteita tai pintoja vasten


HIEKAT


Hiekat ovat käytännöllisiä ja helppoja materiaaleja useisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin. Meiltä saat täytehiekkaa vakiotuotteena sekä hienompia jaekokoja tarpeidesi mukaan.

***

Seulottu täytehiekka

Täytehiekka nimensä mukaisesti sopii mainiosti kohteisiin, joissa maata halutaan täyttää, rakenteita suojata tai pinta peittää hiekalla. Yleisimpiä käyttökohteita ovat parkkipaikat, suojatäytöt tai muut vähäiselle kulutukselle altistuvat maapinnat.

Ominaisuudet: luonnollisen pyöreä, miellyttävä muoto, joka soveltuu hyvin monipuoliseen käyttöön.

***

Kivituhka ja hiekka

Kivituhka on kalliosta murskattua hienoa kiviaineslajitetta. Kivituhkan raekoko on 0–6 millimetriä. Sitä käytetään pihateiden, käytävien, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksessa. Kivituhka muodostaa kovan, sileän ja helppohoitoisen pinnan. Kivituhkaa käytetään myös pihakivien asennuksessa. Kastelu ja tiivistys antavat parhaan lopputuloksen.

Asennushiekka (raekoko 0–4 mm tai 0–6 mm) levitetään kantavan maa-aineksen päälle ennen laattojen asennusta. Asennuksissa voi käyttää myös mursketta, jonka koko on 0–8 millimetriä.

Turvahiekan raekoko on leikkihiekkaa suurempi, 1–5 millimetriä. Turvahiekka on märkäseulottua eli pestyä luonnonhiekkaa ja se sopii nimensä mukaisesti leikkialueille, esimerkiksi kiipeilytelineiden alle. Turvahiekan suositeltu kerrospaksuus leikkialueilla on noin 30 cm. Turvahiekka ei tiivisty, vaan antaa periksi ja pehmentää pudotusta.


====

Muista! Leikkihiekka ei sovi kiipeilytelineiden alle pehmusteeksi, koska se tiivistyy. Turvahiekka taas ei sovi hiekkalaatikkoon, koska se ei tiivisty.

====


Leikkihiekka on hiekkalaatikkoon tarkoitettua hiekkaa, jonka raekoko on 0–4 mm. Leikkihiekka sisältää usein hieman humusta. Leikkihiekkaa käytetään lasten hiekkalaatikkohiekkana sekä pihalaattojen ja pihakivien asennushiekkana. Sitä voidaan käyttää myös uimarantahiekkana.

Leikkihiekka sopii niin hiekkalaatikolle kun leikkipuistoihin tehden maasta pehmeän ja hauskan alustan leikkeihin.

Saumaushiekka on hienointa hiekkaa, sen raekoko on 0,2–1 millimetriä. Saumaushiekkaa suositellaan betonikiville ja tiiviimpiin saumoihin. Karkeampaa hiekkaa voi käyttää leveämpiin saumoihin ja erityisesti luonnonkiville.

Singeli on luonnon pyöristämää pienikokoista kiviainesta. Sitä on alueesta riippuen saatavilla monen väristä ja kokoista. Singeli sopii koristeellisuutensa vuoksi esimerkiksi katteeksi istutusten juurille tai seinänvierustoille. Istutusten juurelle sopii myös esimerkiksi 2–8 millin salaojasora tai luonnonsora. Katetta levitetään vain 2–3 sentin kerros.


VUOKRA-AUTOT


PAKETTIAUTO + MIES TUNNIKSI

Apu tilapäiseen kuljetustarpeeseen!

Mullos kuljettaa tavarasi pisteestä A pisteeseen B juuri silloin, kun sinä haluat. Käsittelemme kuljetettavaa tavaraa huolellisesti ja sovittu aikataulu on meille asiakaslupaus. Saat laadukkaat ja täsmälliset kuljetukset juuri toivomaasi aikaan!

Kotiinkuljetukset

Pikakuljetukset

Ei muuttopalvelua

KUORMA-AUTO + MIES TUNNIKSI

Apu tilapäiseen kuljetustarpeeseen!

Mullos kuljettaa tavarasi pisteestä A pisteeseen B juuri silloin, kun sinä haluat. Käsittelemme kuljetettavaa tavaraa huolellisesti ja sovittu aikataulu on meille asiakaslupaus. Saat laadukkaat ja täsmälliset kuljetukset juuri toivomaasi aikaan!

Kotiinkuljetukset

Pikakuljetukset

Ei muuttopalvelua

HIAB + MIES TUNNIKSI

Kalustomme koostuu nosturiautoista, joiden tehokkaat Hiab-nosturit toimivat rakentajan apuna erilaisissa nostotilanteissa. Nostokohteen vaikea sijainti ei ole meille ongelma, joten nostokohteen välittömään läheisyyteen pääseminen ei siis ole välttämätöntä. Nosturin käyttä vapauttaa resursseja muuhun työhön. Rakennusliikkeet tuntevat meidät luotettava Hiab yhteistyökumppanina.

Ei muuttopalvelua


KUINKA PALJON MAA-AINESTA TARVITSET?

Tarvitsemasi kuutiomäärän saat laskettua kertomalla alueen pinta-alan maakerroksen syvyydellä (metreinä). Esimerkiksi 20 neliömetrin alue 10 senttimetrin paksuudella on 2 kuutometriä.

Kaava: 5 m x 4 m x 0,1 m = 20 x 0,1 = 2

Mitä hienojakoisempaa maa-aines on, sitä enemmän se tiivistyy ajan myötä.

Siksi onkin suositeltavaa, että maa-ainesta varataan varmuuden vuoksi 10-15 % laskennallista tarvetta suurempi määrä.